General Agreement on Tariffs and Trade Turkcesi

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Türkçesi Nedir?

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından başlatılan bir ticaret anlaşmasıdır. 1947 yılında imzalanan bu anlaşma, ülkeler arasındaki ticarette gümrük vergileri ve ticaret kısıtlamaları gibi engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

GATT, birçok ülke arasında ticareti kolaylaştırmak ve serbestleştirmek için tasarlanmıştır. Bu anlaşma, ülkeler arasındaki ticarette adaletli bir ortam sağlamayı hedeflerken, ticari işlemlerin sürdürülebilirliğini de korumaktadır.

GATT`ın Türkçesi Nedir?

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Türkçesi “Genel Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması” olarak çevrilebilir. Bu anlaşmanın amacı, ülkeler arasında ticarette gümrük vergileri ve ticaret kısıtlamaları gibi engelleri ortadan kaldırmaktır.

GATT hedefleri arasında, ülkeler arasındaki ticarete açıklık ve şeffaflık sağlamak, gümrük tarifelerini en aza indirmek, ticareti kolaylaştırmak ve serbestleştirmek yer almaktadır. Bu amaçlar, özellikle küreselleşme çağında daha da önem kazanmaktadır.

GATT, dünya ticaretinin ciddi bir şekilde büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu anlaşma, küresel ekonomik büyümeyi desteklerken, ticaretteki adaletsizlikleri de azaltmaya yardımcı olmuştur.

Sonuç olarak, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Türkçesi “Genel Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması” olarak çevrilebilir. Bu anlaşma, ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırmak ve serbestleştirmek için tasarlanmıştır. GATT`ın amacı, ülkelerin ticarette adaletli bir ortamda hareket etmelerini sağlamaktır. GATT, küresel ekonomik büyümeyi desteklemekte ve ticaretteki adaletsizlikleri azaltmaya yardımcı olmaktadır.